Predsjednik Skupštine opštine Trnovo

Siniša Golijanin

Kontakt telefon: 057/610-237, 610-122, fax 610-242

Skupština opštine nadležna je da:

1. Donosi Statut, odluke i druga opšta akta,
2. Donosi budžet, ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,
3. Donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
4. Donosi odluke o komunalnim taksama,
5. Donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
6. Donosi odluke o nazivu ulica, trgova, o prazniku opštine i upotrebi simbola opštine,
7. Raspisuje referendum, javni zajam i samodoprinos i druge poslove u skladu sa zakonom