+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

28 oktobra, 2021

Predstavnici IRB-a RS u posjeti načelniku opštine

 

Danas je u kabinetu načelnika održan sastanak sa predstavnicima Investiciono-Razvojne Banke Republike Srpske – Odjeljenje za promociju stranih investicija sa ciljem prikupljanja podataka koji će biti objedinjeni na njinovom veb sajtu.
Investiciono Razvojna Banka (IRB) osnovala je sektor za strane investicije i prepoznala aktivnosti vezane za saradnju i predstavljanje potencijala lokalnih zajednica na sajtu IRB-a. Ovo je novi sektor i tek počinje sa radom, a kako bi ažurirali podatke, smatrali su svrsishodnim da prve kontakte obave i sa gradonačelnicima i načelnicima opština.i upoznaju ih sa aktivnošću i istovremeno sa podacima koji su potrebni za ažuriranje u ovom momentu, kao i kasnije za sve podatke koje pretrpe promjene, kako bi bili dostupni za strane investicije na sajtu IRB-a. Biće tu i drugih vidova promocija, ali za početak će ažurirati bazu podataka i to je predmet sadašnjih aktivnosti. Dobijene informacije biće obrađene i postavljene u centralnoj bazi podataka IRB RS na sajtu i lako dostupne svim potencijalnim stranim investitorima.
Do sada su posjetili opštine, Istočnu Ilidžu, Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, a nastavljaju ovom regijom do Bijeljine, a imali su i sastanak u FIPI sa v.d. direktorom Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH Milicom Marković.