Javna ustanova Turistička organizacija opštine Trnovo je osnovana 26. februara 2010. godine, odlukom Skupštine opštine Trnovo. Ista je registrovana 9. decembra 2010. godine u okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu, rješenjem br. 061-0-REG-10-000 251.

Zadatak JU TOOT je promovisati, znači unaprijediti, odnosno u javnosti predstaviti i prikazati prirodne potencijale opštine Trnovo, kojih imamo u izobilju i kojima se naš kraj oduvijek mogao dičiti. Mnogi bi mogli da nam pozavide na planinama ljepoticama, skijaškim terenima, rijekama, potocima, izvorima, bilju, šumskom voću, znači svim onim što majka priroda može da nam podari. Mi to trebamo znati predstaviti, odnosno privući populaciju da posjećuje naše lokalitete i da uživa u našim prirodnim ljepotama, koje zasigurno mogu da pariraju lokalitetima u našoj bližoj okolini, a i šire.

TRESKAVICA

Planina Treskavica jedna je od najljepših planina u BiH.

Krase je velike i guste šume crnogorice i bjelogorice, kao i brojni proplanci s bujnom travom.

Poseban ukras Treskavice su pet njenih prekrasnih glacijalnih jezera, koja predstavljaju najizrazitije tragove ledenog doba na ovoj planini.
Jezera predstavljaju pravu prirodnu rijetkost i planinarsku atrakciju, a nalaze se iznad 1500 m nadmorske visine.

Glacijalna jezera na Treskavici: Veliko, Bijelo, Crno, Platno i Malo jezero predstavljaju vrijedne ekosisteme sa specifičnom florom i faunom.

Krajem pedesetih godina ova jezera su vještači poribljena, ali je eksperiment uspio samo u velikom jezeru, u kojem ima ribe pastrmke.

JAHORINA

Jahorina pripada Dinarskom planinskom sistemu i najveći je zimski centar u Bosni i Hercegovini. Opštini Trnovo pripada 30% Jahorine koji je takođe najveći i najznačajniji turistički potencijal.

Oko 170 vikend i stambeno-poslovnih objekta koji se nalaze u obuhvato Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“, za sve posjetioce olimpijske ljepotice nudi bogatu turističku ponudu i luksuzan smještaj. Pored ski staza, posjetioci mogu da se odmore i uživaju u terasama brojnih restorana i kafe barova, koji u večernjim satima nude bogat noćni život. Da bi slika bila potpuna, posjetiocima je takođe na raspolaganju mnogo restorana koji služe gurmanske specijalitete.