+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

1 marta, 2021

Upozorenje Komunalne policije

 

Upozoravamo građane da su dužni da održavaju urednim svoja dvorišta u skladu sa Odlukom o komunalnim djelatnostima opštine Trnovo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“ br. 23/17). U skladu sa članom 12. navedene odluke građani su dužni da vrtove, voćnjake, livade i druge slične površine ( ograđene i neograđene) izgrađena i neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine vlasnici i korisnici moraju održavati urednim odnosno moraju ih redovno kositi, tako da se na pomenutim površinama ne smije nalaziti nepokošena trava, šiblje, ambrozija i sl.

U slučaju nepoštivanja gore navedenog prekršioci će biti kažnjeni u skladu sa Odlukom o komunalnoj  djelatnosti opštine Trnovo.

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA