CRKVA U TRNOVU

Posvećena Sv.velikomučeniku Georgiju, izgrađena je 1886.godine, a prvi sveštenik u ovoj parohiji je bio Risto Maksimović.Pored crkve, napravljena je i parohijska kuća.Dijelom 19. i tokom 20.vijeka crkva je preživjela mnoge bure i oluje, među kojima su dva svjetska i jedan građanski rat.

Ljetopis crkve je izgorio, te nema podataka kako se odvijao vjerski život u Trnovu tokom austrijske vladavine.U toku prvog svjetskog rata, crkva je oštećena i odnesena su zvona.1920.godine izvršene su opravke, a godinu kasnije je postavljeno i zvono.Tokom 1943.godine crkva je oskrnavljena, popaljena arhiva, polomljene ikone i uništen ikonostas.Po oslobođenju 1945.godine, narod je krenuo iz „pepela“ da obnavlja svoje svetinje.Poslijeratni sveštenik koji je službovao, bio je Dragoljub Janković.Crkveni odbor sa sveštenikom Jankovićem je krenuo u obnovu bogomolje.Iznutra je opravljena i okrečena, spoljašnja fasada obnovljena, postavljena metalna ograda i limeni krov.Na mjesto predsjednika crkvenog odbora postavljen je Božo Popović.

Novi radovi na crkvi su započeli 1976., jer je godinu dana prije narod sa crkvenim odborom odlučio da zamijeni limeni krov bakarnim, zatim kupolu i da podigne zvonik u visinu za 3 m.U tom periodu svešteničku dužnost vršio je Nedeljko Popović sa ljubavlju kao pravi Hristov pastir i u skladu svoje pastirske zakletve, zbog čega je bio omiljen u narodu. Početkom rata 1992.godine je stradao, a crkva i parohijski dom zapaljeni. Od 1996.- 1999.godine crkva i dom su obnovljeni voljom naroda i sa sveštenikom Čedom Đureinovićem, te donatorskim i drugim sredstvima.Crkva je osveštana 03.oktobra 1999.godine sa blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita dabrobosanskog gospodina Nikolaja. Službu u ovoj crkvi danas obavlja jerej Njegoslav Jelisić .

CRKVA U KIJEVU

Crkva je posvećena proroku Sv. Iliji, sagrađena je 2008.godine donatorskim sredstvima, osveštana je i pripada Crkvenoj opštini Vojkovići, a službu u ovoj crkvi obavlja protjerej Čedo Đureinović .

DŽAMIJA U TRNOVU

Džamija u Trnovu je sagrađena 1565.godine od strane dobrotvora – vakifa Muslihuddina. Sastojala se od prostora džamije sa galerijom natkrivenog trijema sa drvenom munarom. U proteklom periodu nekoliko puta je obnavljana, trijem je zazidan, porušena je drvena munara i dozidana kamena sa bakarnim pokovom.

Dvorište – harem džamije bilo je ograđeno kamenim zidom sa ulaznom kapijom, a sa vanjske strane zida je kamena javna česma. Tokom rata 1992-1995. džamija je do temelja bila porušena. Sa rekonstrukcijom ruševina počelo se 2003. godine zahvaljujući donatorskim sredstvima u novcu, materijalu i dobrovoljnom radu građana Trnova, ljudi dobre volje i raznih institucija.

Projektom rekonstrukcije cjelokupnog lokaliteta džamije ponovo se uspostavila ograda harema sa zidom. Objekat džamije sastoji se od ulaznog trijema sa drvenim sofama iz kojeg se ulazi u molitveni dio prostora džamije. U suterenu je prostorija za obredno čišćenje vjernika – abdesthana, a preko vanjskih stepenica džamije dolazi se na galeriju-mahfil, gdje je i ulaz u munaru, čija je visina 26,5 metara. Ulaz u dvorište ispred objekta je ograđen zidom sa strehom od kanalice na drvenoj konstrukciji. Vakufsku imovinu džemata čine džamija s imamskom kućom i mesdžidi u Turovima, Godinji, Gračanici i Trebečaju.

Imami u džematu bili su: hafiz Smail ef. Mahmutović, Began ef. Lindov, Halil ef. Milišić, Sabit ef. Smajlović, Mujo ef. Berilo, Hazim ef. Krupalija, hafiz Midhat ef. Sejfić

Sadašnji imam je Abdulah efendija Dedić.

DŽAMIJA U KIJEVU

Džamija u Kijevu je tri puta građena kako piše na ploči na samom ulazu u džamiju i to 1571., 1971., te 2007. godine. U 16. vijeku je prvo izgrađena u starom dijelu Kijeva, a četiri vijeka kasnije premještena je u zaselak Hadžiće, gdje se i danas nalazi.

Tokom ratnih dešavanja srušena je oktobra 1992.god., a ponovo je izgrađena u periodu 2002-2007. godine. U dvorištu objekta je sagrađena fontana 2008. god. sredstvima mještana Kijeva, Općine Trnovo, Opštine Trnovo, Grada Sarajeva, viših nivoa vlasti, te mnogobrojnih ljudi dobre volje. Vakufsku imovinu džemata čine džamija i mezaristan.

Imami u džematu bili su: Ramo ef. Novalić, Ishak ef. Alešević i Muzafer ef. Musić.

Sadašnji imam je Husein efendija Čorbo.