+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

24 juna, 2019

Zakazana dvadeseta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo

28.juna 2019.godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo održaće se 20-ta redovna sjednica.

Predloženi dnevni red:

1.Zapisnik sa 19.redovne sjednice SO-e Trnovo;

2. Nacrt Rebalansa budžeta opštine Trnovo za 2019.godinu;

3.Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora Mavrić Esada , Magazinović Ana Marije i Brezo Borisa;

4.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora Obućina Đorđa;

5.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Regulacionog plana “Naselje Trnovo II” na području opštine Trnovo- investitor BS “Petrić” d.o.o.;

6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za zakup “Ribnjaka” u Trnovu;

7.Izvještaj o pristupu informacijama u opštini Trnovo;

8.Informacija o održavanju zajedničkih dijalova stambenih zgrada na području opštine Trnovo;

9.Informacija u oblasti kulture, fizičke kulture i informisanja;

10.Informacija o upisu učenika u prvi razred JU OŠ “Sveti Sava ” Trnovo za školsku 2019/2020 godinu;

11.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje tajnog glasanja za izbor zamjenika načelnika opštine Trnovo;

12.Izbor zamjenika načelnika opštine Trnovo;

13.Odbornička pitanja i odgovori.;