+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

9 oktobra, 2019

Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva u poljoprivredi u 2019.godini

Na osnovu člana 3. Pravilnika o novčanim podsticajima za razvoj poljoprivrede opštine Trnovo za 2019. godinu („Službene novine grada Istočno Sarajevoˮ, broj: 16/19), načelnik opštine Trnovo, raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI U 2019. GODINI

Načelnik opštine Trnovo raspisuje Javni poziv za dođelu podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede u 2019. godini.

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dođela podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede iz budžeta Opštine Trnovo za 2019. godinu u iznosu od 10.000 KM.

Vrste podsticaja:

1) Podsticaji za biljnu proizvodnju:

– proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru

– uzgoj jagodičastog voća;

2) Podsticaji za stočarsku proizvodnju

– uzgoj krava;

– uzgoj ovaca i koza;

3) Podsticaji za pčelarsku proizvodnju

– uzgoj pčela i proizvodnja meda.

Pravo prijave na Javni poziv imaju poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području opštini Trnovo.

II USLOVI ZA DOĐELU PODSTICAJA

Pravo na novčane podsticaje u poljoprivredi ostvaruju:

– Korisnici koji imaju sjedište na području opštine Trnovo;

– Korisnici koji su upisani u: Registar poljoprivrednih gazdinstava/ Registar preduzetnika/ Evideciju pčelara Republike Srpske prije objavljivanja Pravilnika o novčanim podsticajima za razvoj poljoprivrede opštine Trnovo za 2019. godinu .

Pravo na podsticajna sredstva imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave:

• proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru (plasteniku), sa površinom zaštićenog prostora (plastenika) minimalno 100 m2. Visina podsticaja, za ovu vrstu proizvodnje, iznosi 5,00 KM/m2 korisne površine zaštićenog prostora (plastenika).

• uzgojem jagodičastog voća: za zasade jagodičastog voća (malina, jagoda, aronija, kupina), minimalno 0,1 ha, visina podsticaja je 300,00 KM/0,1 ha.

• uzgojem krava -koji posjeduju minimalno 3 muzna grla. Visina podsticaja, za ovu vrstu proizvodnje, iznosi 100,00 KM po muznom grlu.

• uzgojem ovaca i koza sa najmanje 30 grla ovaca ili koza. Visina podsticaja, za ovu vrstu proizvodnje,iznosi 10,00 KM/grlu.

• uzgojem pčela i proizvodnjom meda, sa minimalno 10 društava pčela Visina podsticaja, za ovu vrstu proizvodnje, iznosi 10,00 KM/pčelinjem društvu upisanom u Evidenciju pčelara.

Korisnik po ovom pozivu može ostvariti pravo na samo jednu vrstu podsticaja.

III POTREBNA DOKUMENTA

Korisnici podnose zahtjev za podsticaj na propisanom obrascu – Obrazac PP, koji je dostupan na njeb stranici Opštine Trnovo i šalteru pisarnice Opštinske uprave.

Uz zahtjev odnosno Obrazac PP podnosi se sledeća dokumentacija:

1) a) Rješenje o registraciji preduzetnika ( za lica registrovana u Opštini Trnovo) ili

b) Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava ( za lica registrovana u APIF-u) ili

c) Rješenja o upisu u evidenciju pčelara Republike Srpske

2) Kopija lične karte;

3) Kopija kartice tekućeg računa.

V ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Rok za podnošenje zahtjeva za Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva u poljoprivredi u 2019. godini je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli i njeb stranici Opštine Trnovo.

Zahtjevi Korisnika sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Opština Trnovo, Trnovskog bataljona 86, Trnovo ili lično, predajom na šalteru pisarnice, radnim danom od 7,00 do 15,00 časova.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati!

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za društvene i privredne đelatnosti i komunalne poslove Opštine Trnovo ili putem telefona: 057/610-237 (lokal 113).

Broj: 02-014-88/19 Trnovo, 01.10.2019. godine NAČELNIK OPŠTINE

Dragomir Gagović