+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

26 oktobra, 2021

OBAVJEŠTENJE o javnoj raspravi Nacrta izmjene dijela izmjene Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

NAČELNIK

OPŠTINSKA UPRAVA

Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove

Broj : 03-363-14/21

Trnovo, 15.10.2021  godine

 

 

 

                                                    OBAVJEŠTENJE

o javnoj raspravi Nacrta izmjene dijela izmjene Revizije Regulacionog plana

“Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora “LEGEND“ d.o.o. Istočna Ilidža

 

 

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) sproveden je javni uvid u Nacrt izmjene dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora “LEGEND“ d.o.o. Istočna Ilidža u trajanju od 30 dana, koji je završen dana 12.10.2021. godine.

U skladu sa članom 48. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), stav Nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dospjelim u toku javnog uvida razmatraće se na javnoj raspravi koja će biti održana dana 28.10.2021.  godine (četvrtak) u sali SO Trnovo sa početkom u 12,00 časova.

Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

 

NAČELNIK

                                                        

Dragomir Gagović