+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

26 aprila, 2021

Obavještenje o javnoj raspravi Nacrta izmjene dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko -rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora Ćorić Srđana

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

NAČELNIK

OPŠTINSKA UPRAVA

Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove

Broj : 03-363-16/20

Trnovo, 21.04.2021  godine

 

 

 

                                                     OBAVJEŠTENJE

o javnoj raspravi Nacrta izmjene dijela Revizije Regulacionog plana

”Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora Ćorić Srđana

 

 

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) sproveden je javni uvid u Nacrt izmjene dijela Revizije Regulacionog plana ”Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora Ćorić Srđana u trajanju od 30 dana, koji je završen dana 20.04.2021. godine.

U skladu sa članom 48. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), stav Nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dospjelim u toku javnog uvida razmatraće se na javnoj raspravi koja će biti održana dana 28.04.2021.  godine (srijeda) u sali SO Trnovo sa početkom u 12,00 časova.

Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

 

NAČELNIK

                                                        

Dragomir Gagović