+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

1 decembra, 2020

Obavještenje o javnoj raspravi

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                                OPŠTINA TRNOVO                                                                                                                          NAČELNIK                                                                                                                                           OPŠTINSKA UPRAVA

Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove

Broj : 03-363-11/20                                                                                                                                        Trnovo, 30.11.2020.  godine

 

OBAVJEŠTENJE

o javnoj raspravi Nacrta izmjene dijela Revizije Regulacionog plana                                    ”Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora ”Max-Well” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

  

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) sproveden je javni uvid u Nacrt izmjene dijela Revizije Regulacionog plana ”Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora ”Max-Well” d.o.o. Istočno Novo Sarajevo u trajanju od 30 dana, koji je završen dana 13.11.2020. godine.

U skladu sa članom 48. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), stav Nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dospjelim u toku javnog uvida razmatraće se na javnoj raspravi koja će biti održana dana 08.12.2020.  godine (utorak) u sali SO Trnovo sa početkom u 12,00 časova.

Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

 

NAČELNIK

Dragomir Gagović