+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

17 marta, 2021

Obavještenje u vezi Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“

Opština Trnovo, Opštinska uprava, u smislu člana 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj : 40/13, 106/15, 3/16 i 84/9), upućuje

 

                                                        O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se građani i stručna javnost da će Nacrt Izmjena dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora Zekić Đorđa biti izložen na javni uvid u periodu od 21.03.2021. do 20.04.2021. godine.

Javni uvid se može izvršiti u prostorijama Odsjeka za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove Opštine Trnovo i prostorijama nosioca izrade plana “UNIS“ Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara Istočno Sarajevo radnim danom od 08:00 – 14:00 časova.

Primjedbe, prijedlozi  i sugestije na Nacrt plana mogu se upisati u knjigu, koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt plana biti izložen ili  dostaviti u pisanoj formi, na adresu Opština Trnovo, Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove , ul. Trnovskog bataljona broj : 86

 

                                                                                                                             NAČELNIK

 

Broj : 03-363-14/20                                                                                  Dragomir Gagović

Trnovo, 10.03.2021. godine