+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

29 novembra, 2019

Održana 24.sjednica Skupštine opštine Trnovo

Odbornici lokalnog parlamenta su danas jednoglasno ili većinom glasova usvojili 21 tačku dnevnog reda, a među njima i Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01. – 30.09.2019.godine, te Nacrt budžeta opštine Trnovo za 2020.godinu, kao i niz prijedloga odluka i informacija iz oblasti socijalne, đečije, boračko-invalidske zaštite, saobraćaja i komunalnih đelatnosti, te informacija o uspjehu učenika naše osnovne škole.