+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

20 aprila, 2021

Održana četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Trnovo odbornici su usvojili

Izvještaj o radu Skupštine opštine Trnovo i radnih tijela za 2020. godinu; Izvještaj o radu  budžetskih korisnika koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Trnovo za 2020. godinu:

 • JU Narodna biblioteka „Trnovo“
 • JU OŠ „Sveti Sava“ Trnovo
 • Udruženje penzionera Trnovo
 • Crveni krst Trnovo
 • Boračka organizacija Trnovo
 • Udruženje porodica poginulih boraca
 • Udruženje invalida Trnovo
 • Udruženje veterana Trnovo
 • Udruženje lovaca Trnovo
 • Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi „Solidarnost“ Trnovo
 • Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi grada Istočno Sarajevo
 • Udruženje građana „Bonitas“ Trnovo
 • Udruženje građana „Srce za djecu“ Istočno Sarajevo
 • PSED „Runolist 05“ Trnovo
 • KBK „Kule“ Trnovo
 • Džudo sekcija „Trnovo“
 • FK „Željeznica“ Trnovo

Izvještaj o radu Opštinske izborne komisije Trnovo za 2020. godinu; Informacija o inspekcijskom nadzoru na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2020. godine; Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2020. godine; Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;  te Prijedlozi Odluka o Izmjeni dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko- rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ ; Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina- sekcija I“ na području opštine Trnovo;                                                                                                                                            Za potpredsjednika Skupštine opštine Trnovo izabran je Predrag Elez.