+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

19 jula, 2019

Održana sedma vanredna sjednica Skupštine opštine Trnovo

Na danas održanoj vanrednoj sjednici SO-e Trnovo, usvojene su tri tačke dnevnog reda, zapisnik sa prethodne vanredne sjednice, te razmatranje peticije građana MZ Kijevo, ugroženosti i zaštite životne sredine, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju v.d.članova nadžornog odbora JKP “Trnovo” d.o.o. Trnovo.