+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

10 avgusta, 2021

Upozorenje iz opštinske CZ

 

Obzirom na visoke temperature i ljudsku nemarnost, broj požara je povećan na teritoriji grada Istočno Sarajevo, da ne bi došlo do neželjenih posljedica na teritoriji naše opštine, upozoravaju se građani:
Da se uzdrže od paljenja trave, niskog rastinja i korova , a posebno u vrijeme jakog vjetra, u doba dana kada će požar ostati neprimjećen ili u blizini šume, stambenih ili drugih objekata.
Imajući u vidu povećan broj požara na otvorenom, Civilna zaštita opštine Trnovo apeluje na sve građane da u slučaju ako primijete požar isti prijave Policijskoj stanici Trnovo na kratki broj 122 ili Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici grada Istočno Sarajevo (Ispostava Trnovo) na broj 123.
Podsjećamo da su za lica koja namjerno ili nepažnjom izazovu požare Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/19) predviđene kaznene mjere.