+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

26 juna, 2020

Zakazana 28. sjednica Skupštine opštine Trnovo

Dvadeset osma redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo održaće se 29.06. 2020. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

Za sjednicu predložen sledeći:

Dnevni redZapisnik sa 27. redovne sjednice SO-e Trnovo;
Izvještaj o radu budžetskih korisnika koji se finansiraju/ sufinansiraju iz budžeta opštine Trnovo za 2019. godinu

JU Narodna biblioteka „Trnovo“
JU OŠ „Sveti Sava“ Trnovo
Udruženje penzionera Trnovo
Crveni krst Trnovo
Boračka organizacija Trnovo
Udruženje porodica poginulih boraca Trnovo
Udruženje lovaca Trnovo
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi „Solidarnost“ Trnovo
Udruženje amputiraca Istočno Sarajevo
Udruženje građana „Bonitas“ Trnovo
UG „Srce za đecu“ Istočno Sarajevo
Gradska organizacija slijepih i slabovidih lica
PSD „Treskavica“ Trnovo
PSED „Runolist 05“ Trnovo
KBK „Kule“ Trnovo
Džudo sekcija „Trnovo“
FK „Željeznica“ Trnovo

Izvještaj o radu komunalnog policajca za 2019. godinu;
Izvještaj o zaštiti životne sredine, sa posebnim osvrtom na eksploataciju šume i zaštite izvorišta pitke vode na lokalitetu planine Treskavice i rada kamenoloma u Kijevu;
Informacija o inspekcijskim nadzoru na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2019. godine;
Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2019. godine;
Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja i realizaciji Programa zapošljavanja za opštinu Trnovo u 2019. godini;
Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, lova, ribolova i šuma na području opštine Trnovo;
Prijedlog Odluke o dođeli javnih priznanja i nagrada opštine Trnovo;
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo, na inicijativu investitora Obućina Jelenke;
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo, na inicijativu investitora „Max-Well“ d.o.o Istočno Novo Sarajevo;
Prijedlog Odluke o dođeli zemljišta na privremeno korištenje;
Odbornička pitanja i odgovori.