Budžet za 2022 organiz

Budžet za 2022 opš dio

Rebalans budžeta za 2021 org str.-1

Rebalans budžeta za 2021 opšti

Nacrt Budžeta  2022 opšti dio

Nacrt Budžeta opštine Trnovo 2022 

Prijedlog budžeta za 2021

Org str budžeta za 2021

Nacrt budžeta 2021

Nacrt budžeta za 2021 (1)

Obrazloženje Nacrta budžeta za 2021 

Budžet za 2020 godinu (23.01.2020 08:50)
Budžet za 2020 godinu org.klasifikacija (23.01.2020 08:45)
Budžet za 2019. (27.03.2019 08:55)
Obrazloženje Nacrta Budžeta za 2019. (13.12.2018 13:55)
Nacrt budžeta za 2019. (13.12.2018 13:55)
Organizaciona struktura Budžeta za 2019. (13.12.2018 13:55)
Funkcionalna klasifikacija budžeta za 2019. (13.12.2018 13:50)
Organizaciona struktura Budžeta 2018. (12.01.2018 10:30)
Funkcionalna klasifikacija Budžeta 2018. (12.01.2018 10:30)
Budžet opštine Trnovo za 2018. (10.01.2018 09:05)
Budžet 2017. (12.04.2017 12:45)
Prijedlog budžeta za 2017. (12.04.2017 10:50)
Budžet 2014. (19.09.2016 09:05)
Izvršenje budžeta za 2013.godinu (01.01.2014 08:00)
Nacrt rebalansa budžeta za 2013. godinu (01.11.2013 08:00)
Budžet za 2013. godinu (01.01.2013 08:00)