PLANOVI
Plan pripravnosti Trnovo (11.04.2019 08:05)
Plan hitnog postupanja (11.04.2019 08:00)
Plan mobilizacije (12.02.2018 07:45)
Plan preventivnog đelovanja (12.02.2018 07:45)
Procjena ugroženosti opštine Trnovo od zemljotresa (24.04.2017 13:40)
Procjena ugroženosti opštine Trnovo (24.04.2017 13:30)
Plan zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara 2017. (24.04.2017 13:25)
Plan odbrane od poplava 2017. (24.04.2017 13:20)

ODLUKE
Odluka o organizaciji i funkcionisanju CZ (24.04.2017 13:30)
Odluka o procjeni ugroženosti opštine Trnovo (24.04.2017 13:25)
Odluka – pravna lica (31.10.2014 10:00)